ШВИДКА ДОСТАВКА

БОНУСНІ ПРОГРАМИ

100% ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

ТОВ "АРСПРОЕКТ", яке належним чином зареєстровано відповідно до законодавства України, в особі Директора Малахова Андрія Васильовича, який діє на підставі Статуту (далі – Продавець та/або Baker-UA) пропонує необмеженому колу осіб (надає оферту) укласти договір купівлі-продажу Товару на умовах і в порядку, які вказані нижче. Покупець/Користувач, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цієї пропозиції про укладення договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на наступних умовах:

1. Терміни та визначення

1.1. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю "АРСПРОЕКТ", що є зареєстрованою відповідно до законодавства України юридичною особою та знаходиться за адресою: 03083, м. Київ, вулиця Червонопрапорна (Пирогівський шлях), будинок 28

1.2. Товар – товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об'єкти, про які розміщена на веб-сайті інформація.

1.3. Покупець  – особа, яка оплачує Товар (Замовлення). Користувач і Платник є Покупцями.

1.4. Замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів сервісу baker-ua.com.

1.5. Пропозиція –інформація, яка розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний Покупцем. Пропозиція може включати в себе: інформацію щодо самого товару, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

1.6. Адміністрація - адміністрація веб-сайту інтернет-магазину www.baker-ua.com, Товариство з обмеженою відповідальністю «Арспроект» (код ЄДРПОУ: 38376396, місцезнаходження: 03083, м. Київ, вул. Червонопрапорна, 28 (Пирогівський шлях, 28))

1.7. Сайт – веб-сайт інтернет-магазину www.baker-ua.com, включно з усіма веб-сторінками; власником інтернет-магазину є ТОВ «Арспроект».

1.8. Договір –дана угода з Покупцем.

 

2. Загальні положення

2.1. За даним Договором Продавець бере на себе зобов’язання продати та у обумовлених випадках доставити Товари, запропоновані до продажу на Веб-сайті відповідно до оформленого належним чином Замовлення Покупця та умов даної оферти, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити замовлені ним/нею Товари та послуги. Продаж Товарів здійснюється за допомогою телекомунікаційних засобів, в тому числі, Веб-сайт, телефонів  (вартість дзвінків встановлюється згідно тарифів операторів зв’язку) та інш.

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній особі  укласти договір купівлі-продажу товарів (послуг). Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Положення цієї пропозиції (оферти) визначають всі істотні умови Договору та є однаковими для всіх покупців.

2.3. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.4. Продавець має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті.

2.5. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.6. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти)  Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), цін на товари та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами даної пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених в розділі 4. «Персональні дані» щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", йому відомий і зрозумілий.

2.7. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

а) факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Продавця та оформлення Замовлення на веб-сайті https://baker-ua.com;

б) проведення оплати на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках веб-сайту Продавця https://baker-ua.com;

в) інші дії, які свідчать про прийняття оферти Продавця

2.8. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не є відповідальною і не має яких-небудь зобов'язань у зв'язку з такою рекламою

 

3. Інформація про товар.

3.1. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на Товар. Інформація про товар також може надаватися дистанційно (телефоном, шляхом розміщення інформації про товар на Сайті та інш). Покупець підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку +38(044)527-68-00.

3.2. При отриманні Товару до моменту підписання документів, які підтверджують отримання Товару, Покупець зобов'язаний ознайомитися з інформацією про товар, що міститься на Товарі і/або його упаковці та/або у товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про товар Покупець зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття Товару.

3.3. Зазначена в Пропозиції ціна на Товар є орієнтовною. Ціна на Товар може бути змінена Продавцем до моменту оплати та/чи видачі Товару Покупцю.

3.4. У разі зміни ціни Товару в порівнянні з узгодженими Сторонами Покупець має право відмовитися від отримання і прийняття Товару. При цьому Покупець (Платник) має право вимагати повернення оплачених за Товар коштів, а також коштів, сплачених за доставку Товару. Будь-які інші компенсації (зокрема відшкодування збитків, неустойка та інше) Продавцем або Адміністрацією веб-сайта не надаються.

 

4. Зобов'язання сторін.

4.1. Продавець зобов'язується:

- продавати Товари та надавати послуги, передбачені умовами даного Договору;

- забезпечити можливість замовлення та оплати Товарів та послуг;

- надавати консультації з питань користування Веб-сайтом та оформлення Замовлення;

- надавати інформацію, визначену Законом України «Про захист прав споживачів», зокрема про назву і адресу виробника Товару, що пропонуються Продавцем до продажу, їх ціну, склад, вагу, термін придатності до споживання, дані Продавця для пред’явлення скарг.

4.2. Продавець має право:

- відмовити у продажі та/або передачі замовлених і Товарів та/або наданні послуг у зв'язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов'язань відповідно до даного Договору;

- вносити зміни до даного Договору в односторонньому порядку;

- вносити зміни щодо інформації, розміщеної на Веб-сайті в односторонньому порядку та на власний розсуд. - залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем;

 - змінювати умови та/або термін доставки Товарів Покупцю за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону;

4.3. Покупець зобов'язується:

- Покупець зобов'язується уважно ознайомитися з даним Договором. У разі незгоди з її умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

- Покупець погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення українського законодавства або норми міжнародного права, зокрема, у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

- дотримуватись умов даного Договору;

- прийняти Товар належної якості, який відповідає замовленню Покупця;

- оплатити Товар до його отримання або в момент його отримання;

- перевірити кількість та найменування замовлених товарів при їх отриманні.

4.4. Покупець має право вимагати від Продавця продажу Товарів та надання послуг у відповідності до умов даного Договору

4.5. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання

матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників.

4.6. При цитуванні матеріалів сайту, зокрема і авторських творів, які охороняються, посилання на Сайт обов'язкове.

4.7. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України і загальноприйнятим нормам моралі та моральності.

 

5. Відповідальність та умови Обмеження відповідальності.

5.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на Сервісі baker-ua.com та придбаних у Продавця.
5.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
5.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.
5.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил , обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

5.5. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцем, також і після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцем можуть визначатися і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Покупцю.

5.6. У разі старіння матеріалів (зокрема умов Пропозиції) на Сайті Продавець не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація ні за яких обставин не є відповідальною за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), які виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

5.7. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Покупець (Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

5.8. У будь-якому випадку сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцю (Платнику) у зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (зокрема, у зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, обмежена сумою в десять гривень.

5.9. На Товари, які мають гарантійний термін, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні і/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України Товар повинен мати гарантійний термін експлуатації, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар – 3 дні.

5.10. Покупець є відповідальним за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних у замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачою Товару, який не належить Покупцю, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Покупцем в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).

5.11. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не є відповідальною за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

 

6. Права та обов’язки сторін.

6.1. Продавець зобов'язується:

- продавати Товари та надавати послуги, передбачені умовами даного Договору;

- забезпечити можливість замовлення та оплати Товарів та послуг;

- надавати консультації з питань користування Веб-сайтом та оформлення Замовлення;

- надавати інформацію, визначену Законом України «Про захист прав споживачів», зокрема про назву і адресу виробника Товару, що пропонуються Продавцем до продажу, їх ціну, склад, вагу, термін придатності до споживання, дані Продавця для пред’явлення скарг.

6.2. Продавець має право:

- відмовити у продажі та/або передачі замовлених і Товарів та/або наданні послуг у зв'язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов'язань відповідно до даного Договору;

- вносити зміни до даного Договору в односторонньому порядку;

- вносити зміни щодо інформації, розміщеної на Веб-сайті в односторонньому порядку та на власний розсуд. - залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем;

 - змінювати умови та/або термін доставки Товарів Покупцю за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону;

- здійснювати інші дії, обумовлені договором та чинним законодавством;

- здійснювати доставку товару самостійно або через спеціалізовані транспортні компанії.

6.3. Покупець зобов'язується:

- уважно ознайомитися з даним Договором. У разі незгоди з її умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

- дотримуватись умов даного Договору;

- прийняти Товар належної якості, який відповідає замовленню Покупця;

- оплатити Товар до його отримання або в момент його отримання;

- перевірити кількість та найменування замовлених товарів при їх отриманні.

6.4. Покупець має право:  вимагати від Продавця продажу Товарів та надання послуг у відповідності до умов даного Договору

6.5. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання

матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників.

6.6. При цитуванні матеріалів сайту, зокрема і авторських творів, які охороняються, посилання на Сайт обов'язкове.

6.7. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України і загальноприйнятим нормам моралі та моральності.

6.8. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не є відповідальною за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

6.9. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не є відповідальною і не має яких-небудь зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

6.10. Покупець погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення українського законодавства або норми міжнародного права, зокрема, у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

 

7. Персональні дані.

7.1. Оформлюючи Замовлення на Сайті baker-ua.com і/або ставлячи галочку у відповідному полі на сайті baker-ua.com перед заповненням своїх персональних даних, Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір та обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення ) зазначених даних, а саме: прізвища, ім'я та по батькові, електронної пошти, номера телефону, адреси, дати та місця народження, ідентифікаційного номера, громадянства; наявності пільг, відомостей про реєстрацію як фізичної особи-підприємця, відомостей про шлюб, відомостей про доходи та витрати; номера телефону, місця роботи і посади, стажу роботи, дати та причини звільнення з попередніх місць роботи, відомостей про отримання пенсій; сімейного стану, майнового стану (наявність нерухомого та/або рухомого майна), місця фактичного проживання, місця проживання за державною реєстрацією, даних паспорта (номер, серія, ким і коли виданий), даних про дітей, і усиновлених також, інших даних, – з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд ТОВ «Арспроект». Дане положення діє без обмеження терміну дії.

7.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана самим Користувачем.

7.3. Власником наданих Користувачем персональних даних є ТОВ «Арспроект». Місцезнаходження: 03083, м. Київ, вул. Червонопрапорна (Пирогівський шлях), 28. База персональних даних «Клієнти» знаходиться за адресою: Литовська Республіка, м. Вільнюс.

7.4. Суб'єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, окрім випадків, які встановлені законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів від дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються; висувати вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; висувати вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи вони недостовірні; на захист своїх персональних даних від їх незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та до посадових осіб, які уповноважені забезпечувати захист персональних даних, або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження про обмеження прав на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 

8. Гарантія та умови повернення товару

8.1. На Товари, які мають гарантійний термін, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених у гарантійних документах і/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України Товар повинен мати гарантійний термін експлуатації, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар – 3 дні.

8.2. Непродовольчі товари без претензій щодо якості можуть бути поверненні протягом 14 днів з дня покупки, якщо товар: не використовувався; повертається: в оригінальній упаковці, в повному комплекті, з непошкодженими пломбами, з захисними плівками та витратними матеріалами (якщо вони входять до комплекту) -в такому ж стані, в якому він був придбаний, та має супроводжуватися оригіналами документів про покупку. В суперечливих випадках коли перевірка наявності слідів експлуатації технічно складних побутових товарів вимагає офіційної експертної оцінки, Покупцю необхідно звернутись до авторизованого сервісного центру та отримати акт технічного огляду на основі якого буде прийматись рішення щодо задоволення чи відхилення вимоги Покупця, щодо повернення такої продукції.

8.3. Не підлягають обміну (поверненню) товари, обумовлені діючим законодавством України про захист прав споживачів

 

9. Інші умови

9.1. Покупець має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації одержувача і доставки йому Товару. У цьому випадку на відносини сторін поширюються положення ст. 636 «Цивільного кодексу України»

9.2. Для видачі Товару Одержувачеві останній зобов'язаний надати при отриманні Товару документ, який засвідчує особу (паспорт).

9.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний поставити у документах свій підпис, який підтверджує те, що Товар він отримав.

9.4. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару вважається укладеним на території України і таким, що діє в рамках законодавства України.

9.5. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару набирає чинності з моменту оформлення та підтвердження Замовлення та діє до моменту повного виконання зобов’язань сторін за ним.

9.6. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

9.7. Ніщо в Договорі не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму або інших відносин, прямо не передбачених Договором.

9.8. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не свідчить про недійсність інших положень Договору.

9.9. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права на пізніші відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав матеріалів Сайту, які охороняються відповідно до чинного законодавства. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цього Договору і безумовно приймає їх.

9.10. При виникненні претензій/ пропозицій  Покупець може звернутися за телефоном: +38 (044) 527-68-00

або електронною поштою mail@baker-ua.com

 

 

ТОВ «АРСПРОЕКТ»

код ЄДРПОУ:  38376396

Ю/адреса: 03083, м. Київ, вул. Червонопрапорна (Пирогівський шлях), 28

П.р. 26008300833370   в ТВБВ №10026/0533 філії –

Головне управління по м. Києву та  Київській області АТ “Ощадбанк”, МФО 322669

Свідоцтво плат. ПДВ № 200117809, ІПН 383763926507

телефон: (044) 527-68-00, mail@baker-ua.com